Musíme vypínať verejné svetlá?

V súčasnej ťažkej ekonomickej situácii sa čoraz častejšie dostáva do popredia téma úspory elektrickej energie a tým pádom aj nákladov. V komunálnej sfére je to, hlavne kvôli verejnému osvetleniu, ešte pálčivejšia téma ako inde. Takmer každý starosta hľadá spôsob, ako zabezpečiť dostatočné osvetlenie ulíc a verejných priestranstiev, spĺňajúce všetky požiadavky a normy, tak aby to nebolo energeticky a finančne tak náročné ako v súčasnosti.

V ceste im však stoja často zastarané svietidlá, so svetelnými zdrojmi s vysokou spotrebou, krátkou životnosťou a nerovnomerným nekvalitným svetlom. Napriek snahe dodržať všetky predpisy a zvýšiť bezpečnosť, komfort a celkový vzhľad obce, pristupujú k najjednoduchšiemu riešeniu a to zväčšeniu rozostupov medzi jednotlivými funkčnými svietidlami a čiastočnému vypínaniu svetiel v nočných hodinách. Samozrejme, to má nepriaznivý vplyv nielen na bezpečnosť premávky, ale aj na zvýšenie kriminality.

Pri hľadaní odpovede na otázku, či je toto jediná cesta, resp. či je možné problém riešiť inak, môže pomôcť ešte relatívne nový trend vo verejnom osvetlení – použitie LED technológie. Napriek výraznému rozšíreniu sodíkových a úsporných svietidiel sa dostáva LED stále viac do popredia a to hlavne vďaka výhodám, ktoré táto technológia ponúka:

Najnižšia spotreba a kvalitné svetlo

Je známe, že kvalitné verejné LED svietidlá spotrebujú o 35-70% menej energie ako bežne používané typy svietidiel. Nízka spotreba je daná vysokou efektivitou v premene spotrebovanej energie na svetlo – svetelný tok až 100lm/W.

Technológia týchto svietidiel ponúka i lepšiu rovnomernosť osvetlenia a farebné podanie, čo hlavne pre vodičov znamená dôležité lepšie rozpoznanie farieb. Okamžitý nábeh na plnú svietivosť bez oneskorenia či blikania a takmer nulové náklady na údržbu počas životnosti svietidla, bez potreby výmeny vypáleného zdroja, čo šetrí náklady na prenájom plošiny a pracovnej sily.

Rovnako silnou stránkou sú široké možnosti regulácie intenzity osvetlenia a moderný dizajn, zapadajúci do dnešnej architektúry miest a obcí. Na Slovensku takéto osvetlenie a podrobné informácie možno získať priamo od nás. Vieme pomôcť aj s financovaním týchto svietidiel.

Ochrana životného prostredia

Svietidlá LED neobsahujú ortuť, olovo, argón, xenón, kryptón ani iné nebezpečné plyny. Vďaka nízkemu príkonu znamená ich používanie i výrazne nižšie emisie CO2. Životné prostredie nepriamo šetrí a náklady znižuje i vyššia životnosť, keď kvalitné LED zdroje dosahujú životnosť až 50 000 hodín.

Čo je dôležité

Aj napriek nesporným výhodám LED technológie sa nájde niekoľko dôležitých faktorov, ktoré je potrebné pri výbere vhodného svietidla brať do úvahy – správne umiestnenie svietidla, uhol svietenia a s ním súvisiace oslnenie, možnosť jednoduchého čistenia v prípade prašného prostredia, a cena a teda aj návratnosť investície.

Správnym umiestnením a nasmerovaním svietidla je možné aj pri nižšom výkone dosiahnuť veľmi kvalitné osvetlenie. Vďaka výberu svietidla s vhodným uhlom svietenia sa svetelný tok koncentruje na plochu, ktorú má naozaj osvetľovať a nedochádza k zbytočnému osvetľovaniu oblohy a vodičov.

Rovnako dôležité, či už pri LED alebo iných svietidlách, je vybrať svietidlo, ktoré bude mať ľahkú údržbu v prašnom prostredí. Usadaním prachu na svietidlo, hlavne na optiku, dochádza postupne k znižovaniu svietivosti a už v priebehu prvých rokov dokáže takéto svietidlo výrazne stratiť na svietivosti, čím prestane plniť svoj účel.

Financovanie

Keďže väčšina obcí na Slovensku zápasí s nepomerom výdavkov a príjmov do obecných rozpočtov, aj napriek ochote nemajú dostatok finančných prostriedkov na zmenu. Preto dúfajú v získanie nenávratných príspevkov. Často ale nemajú skúsenosti s vypracovaním projektov a ich šance na úspech sa tým výrazne znižujú.

Existujú však aj iné spôsoby financovania investície do verejného osvetlenia, ktoré sú pre obec oveľa dostupnejšie, napríklad úver, či leasing LED technológií. V tejto súvislosti je najdôležitejšia kvalita svietidla v pomere k cene. Na trhu sa stretávame často so zbytočným predražovaním a k vzniku fámy, že LED technológia je cenovo nedostupná.

Preto je dôležité pozorne vyberať dodávateľa aj na základe jeho cenotvorby, prípadne možností prefinancovania počiatočnej investície. Potom sa pre mnohé obce môže stať LED osvetlenie nie technológiou budúcnosti, ale súčasnosti, ktorá umožní svietiť s prijateľnými nákladmi.