IP krytie

IP je skratka slov International Protection (niekedy uvádzané ako Ingress Protection) a vyjadruje stupeň ochrany krytom, tzv. IP krytie svietidla. Kód IP (IP Rating) tvoria písmená IP a dve číslice:

  • prvá číslica udáva ochranu pred nebezpečným dotykom a pred vniknutím cudzích predmetov,
  • druhá číslica udáva stupeň ochrany pred vniknutím vody.

Čo znamenajú číslice IP?

Ochrana pred cudzími telesami

Prvá číslica teda hovorí o tom, ako je svietidlo chránené pred prachom a cudzími telesami, resp. aká je ochrana osôb pred nebezpečným dotykom:

Krytie Testy Ochrana pred cudzími telesami (ochrana pred nebezpečným dotykom)
IP0x žiadna ochrana
IP1x IP1X ochrana pred vniknutím telies s priemerom nad 50 mm (pred chrbtom ruky nad 50 mm)
IP2x IP2X ochrana pred vniknutím telies s priemerom nad 12 mm (pred prstom nad 12 mm a dĺžkou 80 mm)
IP3x IP3X ochrana pred vniknutím telies s priemerom nad 2,5 mm (pred nástrojom nad 2,5 mm)
IP4x IP4X ochrana pred vniknutím telies s priemerom nad 1 mm (pred nástrojom, drôtom nad 1 mm)
IP5x IP5X čiastočná ochrana pred vniknutím prachu (pred akoukoľvek pomôckou)
IP6x IP6X úplne prachotesné (pred akoukoľvek pomôckou)

Ochrana pred vniknutím vody

Druhá číslica hovorí o tom, ako je svietidlo chránené pred vodou:

Krytie Testy Ochrana pred vniknutím vody
IPx0 žiadna ochrana
IPx1 IPX1 odolné voči zvisle dopadajúcim kvapkám vody
IPx2 IPX2 odolné voči zvisle dopadajúcim kvapkám vody pri naklonení 15°
IPx3 IPX3 odolné voči zvislo striekajúcej vode pri naklonení až 60° v množstve 10 l/min. po dobu 5 minút (tzn. ochrana voči kropeniu vodou, resp. dažďu)
IPx4 IPX4 odolné voči striekajúcej vode zo všetkých smerov v množstve 10 l/min. po dobu 5 minút
IPx5 IPX5 odolné voči tryskajúcej vode zo všetkých smerov z trysky 6,3 mm pri prietoku 12,5 l/min. po dobu 3 minút zo vzdialenosti 3 m
IPx6 IPX6 odolné voči intenzívne tryskajúcej vode/vlnobitiu zo všetkých smerov z trysky 12,5 mm pri prietoku 100 l/min. po dobu 3 minút zo vzdialenosti 3 m
IPx7 IPX7 odolné voči dočasnému ponoreniu pod vodu s maximálnou hĺbkou do 1 m po dobu maximálne 30 minút
IPx8 IPX8 vhodné pre trvalé ponorenie pod vodu za podmienok, ktoré určuje výrobca

Bežné IP krytia

Maximálny možný stupeň krytia je IP68, svietidlá s týmto označením sú vodotesné pre trvalé ponorenie a úplne prachotesné. Ďalšie bežné druhy IP krytia sú:

Krytie Ochrana pred cudzími telesami Ochrana pred vniknutím vody
IP20 ochrana pred telesami s priemerom nad 12 mm (napr. prst) žiadna ochrana pred vodou
IP21 ochrana pred telesami s priemerom nad 12 mm (napr. prst) ochrana voči zvisle dopadajúcim kvapkám vody
IP23 ochrana pred telesami s priemerom nad 12 mm (napr. prst) ochrana voči zvislo striekajúcej vode
IP24 ochrana pred telesami s priemerom nad 12 mm (napr. prst) ochrana voči striekajúcej vode z každého smeru
IP30 ochrana pred telesami s priemerom nad 2,5 mm (napr. nejaký nástroj) žiadna ochrana pred vodou
IP33 ochrana pred telesami s priemerom nad 2,5 mm (napr. nejaký nástroj) ochrana voči zvislo striekajúcej vode
IP34 ochrana pred telesami s priemerom nad 2,5 mm (napr. nejaký nástroj) ochrana voči striekajúcej vode z každého smeru
IP44 ochrana pred telesami s priemerom nad 1 mm (napr. drôt) ochrana voči striekajúcej vode z každého smeru
IP54 čiastočná ochrana pred prachom ochrana voči striekajúcej vode z každého smeru
IP55 čiastočná ochrana pred prachom ochrana voči tryskajúcej vode
IP56 čiastočná ochrana pred prachom ochrana voči intenzívne tryskajúcej vode
IP57 čiastočná ochrana pred prachom ochrana voči dočasnému ponoreniu pod vodu
IP65 úplne prachotesné ochrana voči tryskajúcej vode
IP66 úplne prachotesné ochrana voči intenzívne tryskajúcej vode
IP67 úplne prachotesné ochrana voči dočasnému ponoreniu pod vodu
IP68 úplne prachotesné vodotesné pre trvalé ponorenie

Aké IP krytie si vybrať?

Ako si teda vybrať svietidlo so správnym IP? Zavisí to na tom, kde bude svietidlo použité a či môže prísť do kontaktu s vodou.

Interiér – suché prostredie

Pre osvetlenie v interiéroch, kde sa nepredpokladá kontakt s vodou alebo parou, sa najčastejšie používajú svietidlá s krytím IP21 alebo IP20. Ak si spomeniete na tabuľku IP krytí, tak sú to svietidlá, ktoré sú chránené pred vniknutím predmetov s priemerom väčším ako 1,2cm (napr. prst) a nemajú žiadnu ochranu voči vode, resp. IP21 sú chránené voči zvisle dopadajúcim kvapkám vody.

Takéto krytie majú svietidlá do spálne, obývačky, chodby, detskej izby, apod. Samozrejme, môžete na takéto miesta inštalovať aj svietidlá s vyšším krytím, ale vyššie krytie je zväčša drahšie.

Interiér – kúpeľňa a vlhké prostredie

Pre osvetlenie miestností, kde môže dôjsť ku kontaktu s vodou, ako sú kuchyňa, či kúpeľňa, sa najčastejšie používajú svietidlá s krytím IP44 a vyšším. Pozor ale, toto krytie nie je vhodné kdekoľvek do kúpeľne a nie všade potrebujete svietidlá s takto vysokým krytím. Pozrite si obrázok IP zón kúpeľne:

IP zóny kúpeľne

  • Zóna 0: Na použitie priamo do vane, či sprchy potrebujete svietidlá s krytím aspoň IPx7.
  • Zóna 1: V priestoroch na stene nad vaňou do výšky 225cm od podlahy, či podobne na stene sprchy, potrebujete svietidlá s krytím aspoň IPx5.
  • Zóna 2: Svietidlá s IP44 a viac sú potrebné do Zóny 2, t.j. 60cm od vane alebo sprchy do ktorejkoľvek strany, ale na stene nad vaňou a sprchou 75cm nad Zónou 1 (75cm nad 225cm od podlahy, ak je strop tak vysoký). To všetko za predpokladu, že voda nebude priamo striekať na svietidlo.
  • Zóna 3: Mimo Zón 0, 1 a 2 stačí svietidlo s krytím IP21.

Exteriér

Vo vonkajšom prostredí sa očakáva, že svietidlo bude vystavené minimálne hrubému prachu a striekajúcej vode. Vyberáme preto svietidlá s minimálne IP44. Ak si spomeniete na tabuľku IP krytí, sú to svietidlá chránené pred vniknutím telies s priemerom nad 1 mm (napr. pred hrubším drôtom) a pred striekajúcou vodou zo všetkých strán. Ak je to pomerne prašné prostredie, odporúčame skôr IP54 a viac.

Bazén

Podobne ako kúpeľne, aj bazény majú svoje zóny:

IP zóny bazéna

  • Zóna 0: Svietidlá umiestnené priamo v bazéne musia byť vodotesné, tzn. s krytím IPx8. Krytie proti prachu nie je podmienkou, ale väčšinou sa jedná o krytie IP68.
  • Zóna 1: V priestoroch vo vzdialenosti 2m od kraja bazéna a do výšky 2,5m nad bazénom musí byť krytie minimálne IPx4. V prípade, že sa okolie bazéna bude čistiť vysokým prúdom vody, tak minimálne IPx5.
  • Zóna 2: Priestor okolo Zóny 1 vo vzdialenosti 1,5m a tiež do výšky 2,5m by mal byť osadený svietidlami s krytím IPx2, ak je to bazén umiestnený vnútri. Ak je to vonkajší bazén, tak krytie musí zodpovedať vonkajšiemu prostrediu s možnými dažďami, tzn. musí byť minimálne IPx4 alebo IPx5, ak sa svietidlá budú čistiť prúdom vody.

Prídavné a doplnkové písmená

Pre úplnosť dodávame, že k vyjadreniu IP krytia elektrických zariadení sa môžu pridať aj prídavné či doplnkové písmená. Pri svietidlách to ale nie je obvyklé.

Prídavné písmená

Prídavné písmená sa používajú len vtedy, ak je skutočná ochrana vyššia ako udávaná prvou číslicou, alebo ak je prvá číslica X.

Písmeno Ochrana pred dotykom nebezpečných častí
A ochrana pred dotykom chrbtom ruky – sonda dotyku je guľa s priemerom 50 mm
B ochrana pred dotykom prstom – článkový skúšobný prst s priemerom 12 mm a dĺžkou 80 mm
C ochrana pred dotykom nástrojom – sonda dotyku s priemerom 2,5 mm a dĺžkou 100 mm
D ochrana pred dotykom drôtom – sonda dotyku s priemerom 1 mm a dĺžkou 100 mm

Doplnkové písmená

Doplnkové písmená udávajú doplnkovú informáciu o výrobku.

Písmeno Popis
H zariadenie vysokého napätia
M skúšané škodlivé účinky vody, ak sú pohyblivé časti zariadenia v pohybe (napr. rotor točivého stroja)
S skúšané škodlivé účinky vody, ak nie sú pohyblivé časti zariadenia v pohybe (napr. rotor točivého stroja)
W vhodné pre použitie za stanovených poveternostných podmienok. Krytie je dosiahnuté dodatočnými ochrannými vlastnosťami alebo metódami

* Uvedené označenia sa riadia normou IEC STN EN 60529.