Bezdotykový stmievač cez materiál proxiDimmer 12-24V 5A

spoľahlivosť produktu na základe reklamácií100%

Dostupnosť

Centrálny sklad viac ako 100ks v NR posledných 5ks

Dodanie

1 - 7 dní

Katalógové číslo: A62072 Kategórie: ,

Upozornenie

Produkt je určený pre inštaláciu odborníkom - elektrikárom alebo montážnou firmou.

Technické parametre

Napájanie

230V

Maximálne zaťaženie

12V 60W, 24V 120W

Popis produktu

Bezdotykový stmievač cez materiál proxiDimmer 12-24V 5A je určený na spínanie a stmievanie LED pásov cez nevodivý materiál ako je drevo, sadrokartónové dosky – do 3cm, sklo – do 6cm, kuchynskej dosky – do 5 cm, pokiaľ je pracovná doska vnútri prázdna – do 3cm …

Bezdotykový stmievač cez materiál proxiDimmer 12-24V 5A je možné zabudovať do nábytku, čím sa stane neviditeľným ovládačom.

Zariadenie by malo byť prilepené k nevodivému povrchu, ako je nábytková doska, glazúra atď. Ak zariadenie nie je pripevnené pevne alebo je prilepené blízko kovových súčastí, môže dôjsť k jeho poruche.

Pri každom pripojení zdroja napájania vykoná zariadenie počas prvých 15 sekúnd automatickú kalibráciu. Počas tejto doby neklaďte ruku ani iné vodivé predmety do blízkosti zariadenia, aby nedošlo k ovplyvneniu procesu kalibrácie.
Ak zariadenie počas normálnej prevádzky reaguje nesprávne, vynúťte proces automatickej kalibrácie odpojením a opätovným pripojením napájacieho zdroja k zariadeniu. Pamätajte, že po pripojení napájania nedávajte prvých 15 sekúnd ruku a iné predmety do blízkosti zariadenia!

Ak chcete zapnúť / vypnúť LED pásik, priblížte dlaň ruky na asi 1,5 sekundy k zariadeniu. Pridržaním ruky v blízkosti zariadenia môžete upraviť jas LED pásku.

Návod na inštaláciu

 • Pred inštaláciou odpojte zariadenie od napájacieho napätia obvodu. Pamätajte, že všetky montážne práce by mali byť vykonávané s odpojeným napájacím
  zdrojom.
 • Zariadenie by malo byť namontované na mieste chránenom pred nepriaznivými okolitými podmienkami, chránenom pred prístupom tretích strán – do krabice
  pod omietku alebo do puzdra na to určenému. Odporúča sa, aby bolo zariadenie upevnené v stabilnej a nehybnej polohe.
 • Zoznámte sa so schémou zapojenia a potom pokračujte v inštalácii zariadenia. Zvláštnu pozornosť venujte označeniu konektorov na zariadení. Začnite pripojením napájacích káblov: (+) (červená farba alebo čierna s bielou bodkovanou čiarou) a (-) (čierna farba).
 • Pripojte (pozor na polaritu) LED pásik. Zariadenie je na spodnej strane vybavené dvoma prúžkami lepiacej pásky. Pred nalepením zariadenie očistite a vysušte
  povrch, na ktorý bude lepené. Zložte ochrannú fóliu, prilepte ju na zvolené miesto a niekoľko sekúnd pridržte. Pri výbere miesta inštalácie nezabudnite, že
  zariadenie zachytáva priblíženie dlane iba zo strany lepiacej pásky

Zariadenie by malo byť prilepené k nevodivému povrchu, ako je nábytková doska, glazúra atď. Ak zariadenie nie je pripevnené pevne alebo je prilepené blízko kovových súčastí, môže dôjsť k jeho poruche.

Pri každom pripojení zdroja napájania vykoná zariadenie počas prvých 15 sekúnd automatickú kalibráciu. Počas tejto doby neklaďte ruku ani iné vodivé predmety do blízkosti zariadenia, aby nedošlo k ovplyvneniu procesu kalibrácie.
Ak zariadenie počas normálnej prevádzky reaguje nesprávne, vynúťte proces automatickej kalibrácie odpojením a opätovným pripojením napájacieho zdroja k zariadeniu. Pamätajte, že po pripojení napájania nedávajte prvých 15 sekúnd ruku a iné predmety do blízkosti zariadenia!
Nepripájajte vyššiu záťaž, než je maximálna prípustná.
Zapájajte podľa schémy uvedenej v manuáli. Nesprávne pripojenie môže byť nebezpečné a môže mať za následok poškodenie zariadenia a stratu záruky.
NEBEZPEČENSTVO: Ohrozenie života spôsobené elektrickým prúdom. Aj pri vypnutom zariadení môžu byť výstupy pod napätím. Všetky montážne práce by VŽDY mali byť vykonávané s odpojeným napájacím obvodom.
Pripojenie zariadenia k napájaciemu zdroju, ktorý nespĺňa požiadavky na kvalitu uvedené v normách, má za následok stratu záruky

Náročnosť inštalácie

LED produkt má strednú náročnosť inštalácie. Odporúčame inštalovať elektrikárom alebo montážnou firmou, ale zvládne to aj zručný domáci majster. Prosíme vás, aby ste si prečítali návod na inštaláciu a postupovali podľa neho.

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte prvú recenziu pre “Bezdotykový stmievač cez materiál proxiDimmer 12-24V 5A”