Vodeodolné LED zdroje na 12V

Vodeodolné napájacie zdroje sa používajú na usmernenie sieťového napätia 230V AC na príslušné napätia jednosmerného prúdu DC. Z našej ponuky ich viete využiť na napájanie LED pásov (12v aj 24V) a žiaroviek na 12V DC ( G4, MR11, MR16, AR111), ale nájdu si uplatnenie aj v iných segmentoch na napájanie kamerových systémov resp. všetkých prístrojov vyžadujúcich konštantné napätie 12V resp. 24V. Jedná sa o profesionálne zdroje prevažne od najznámejšieho svetového výrobcu MEAN WELL s minimálnym krytím IP64, čo zabezpečuje dostatočnú ochranu aj pre dlhodobé použitie v exteriéri.

V ponuke máme vodeoodlné zdroje s výstupnými napätiami:

12V DC – v ponuké je široké portfólio zdrojov so zaťažiteľnosťou od 187W (1,5A) do 264W (22A)

24V DC – v ponuke sú zdroje so zaťažiteľnosťou od 18W(0,75A) do 600W (25A)

Je dobré vedieť:

– LED zdroje fungujú správne a dlhodobo pokiaľ nie sú preťažované. Je preto nutné správne nadimenzovať zdroj tak aby mal oproti výkonu napojených pásov rezervu minimálne 15-20%. V prípade ak napájate LED žiarovky odporúča sa rezerva 20-30% kvôli vyššiemu nábehovému prúdu. Napr. na 5m LED pásu 3528 60SMD/m v celkovým výkonom 24W použiť radšej 36W zdroj, aby nebol preťažený.

– napriek pokroku aj v oblasti výroby napájacích zdrojov tieto nedosahujú životnosť LED čipov, preto je nutné počítať s ich výmenou v budúcnosti a tomu prispôsobiť prístup k zdroju pri inštalácii

– pred inštaláciou si preverte rozmery napájacieho zdroja, aby ste vedeli správne umiestniť a aby sa vošiel do plánovaného priestoru. Pokiaľ na mieste nemáte priestor na umiestnenie napájacieho zdroja, zvážte použitie zdroja v rozvádzači.

– Zdroje označené ako High-End patria medzi typy s kvalitnejším spracovaním. Zvyčajne sa jedná o overené typy s minimálnou reklamovanosťou. Preto je na ne poskytovaná záruka predĺžená na 3 roky.

Ako vybrať vhodný zdroj?

Pred výberom napájacieho zdroja je nutné poznať odpovede na nasledujúce otázky?

1. Kde bude daný zdroj umiestnený ( rozmery zdroja, prítomnosť vlhkosti, prítomnosť zásuvky na 230V, …)?

2. Koľko m pásu bude daný zdroj napájať a aký je výkon pásu na 1m?

3. Bude zdroj zapnutý trvalo alebo spínaný LED občasne?

Potrebný výkon napájacieho zdroja sa vypočíta tak, že výkon pásu na 1m ( nájdete v parametroch pri každom LED páse) vynásobíte dĺžkou použitého pásu a minimálnou rezervou 15% (t.j. výkon pásu na m x dĺžka v m x 1,15). Následne si vyberiete zdroj najbližší výsledku.

Príklady z praxe:

  • Osvetlenie obývačky po obvode jednofarebným pásom 3528 60SMD/m v dĺžke 22m.

Výkon pásu na 1m je 4,8W t.j. na 24m je to 115,2W. Je nutné pripočítať rezervu minimálne 15%, takže napájací zdroj musí mať zaťažiteľnosť minimálne 132,48W – v ponuke je napr. LED zdroj 150W.

  • Osvetlenie kúpeľne jednofarebným LED pásom 3528 120SMD/m v dĺžke 5m.

Výkon pásu je 9,6W/m t.j. na 5m je to 48W. Je nutné pripočítať rezervu minimálne 15%, takže napájací zdroj musí mať zaťažiteľnosť minimálne 55,2W. Zdroj je umiestnený v kúpeľni s možnosťou prístupu vlhkosti, preto vyberieme Vodeodolný High-End LED zdroj 60W MEAN WELL. Pokiaľ by bol zdroj umiestnený mimo dosahu vody je možné použiť LED trafo 60W.

  • Osvetlenie televízora RGB pásom 30SMD/m v dĺžke 1,8m. K dispozícii je zásuvka na 230V.

Výkon pásu je 7,2W/m t.j. na dĺžku 1,8m je to 12,96W. Je nutné pripočítať rezervu minimálne 15%, takže napájací zdroj musí mať zaťažiteľnosť minimálne 14,9W. Keďže je k dispozícii zásuvka na 230W použijeme LED adaptér 18W.