Spojky, konektory, káble

Do tejto kategórie patrí príslušenstvo potrebné pre nadpájanie, napájanie a spájanie LED pásov – spojky, konektory, káble.